Sources / Chapter 2

Altena-Davidsen, J.G.H., Beumer, A.E., & Metselaar, A.J. (2011). Oplossingen voor een complex rechtssysteem: “niet barsten maar buigen”. Verslag van de NJN-salon interaction between legal systems. NJB, (33), 2206-2209.

Baarsma, B.(2005). Nederland toezichtland. Een economisch perspectief. Onderzoek in opdracht van Programma andere overheid/commissie. SEO.

Barker, E.F. (2011). The UK bribery act 2010 and its relevance for Dutch corporates. Vennootschap & Onderneming, (1), 10-13.

Bovend’Eert P. (2020). Lobbypraktijken in en rond het Binnenhof. Op weg naar meer transparantie en integriteit, NJB, 874-882

Cowen, D.V., & Lee, R.W. (n.d.). Roman-Dutch Law. Encyclopaedia Britannica.

Dahan, N.M. (2009).The four P’s of corporate political activity: a framework for environmental analysis and corporate action. Journal of Public Affairs (9), 111-123.

Dalhuisen, J.H. (2008). The operation of the international commercial and financial legal order: the lex mercatoria and its application – moving from the theory of legal positivism and formalism to the practicalities of legal pluralism and dynamism. EBLR, 985-1049.

Van Dijk, M., Weyzig, F., & Murphy, R. (2006). The Netherlands. A tax haven? Somo: Amsterdam  

Van Dijk, M., & Weyzig, F. (2007). The global problem of tax havens: The case of the Netherlands. SOMO: Amsterdam

Eijsbouts, A.J.A.J. (2002). De betrekkelijke waarde der overeenkomst. Contracteren (3), 50-51.

Eijsbouts, A.J.A.J., Kristen, F.G.H., de Jongh, J.M., Schild, A.J.P., & Timmerman, L. (2010). Maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: naast, in of met recht. In Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 2010-1, 1-37.

Eijlander Ph. (2017), Wie schrijft de wet (voor)? Over lobbyen in het wetgevingsproces. NJB 2809-2813.

European Commission (2004) The Community provisions on social security. Your rights when moving within the European Union, Publication Office.

Fox, B. (2014). EU governments paid €3.5bn in investor claims. EU Observer.

Fox, B. (2015). EU plans ‘revolution’ on sweetheart tax deals. EU Observer.

Frijlink, H. (2006). Lobbyen. Wat is het en hoe doe je het? Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.

Van Geest, M., Van Kleef, J., & Smits, H.W. (2013). Het belastingparadijs. Waarom niemand hier belasting betaalt-behalve u. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Government (2020) Record number of foreign companies choose the Netherlands  

Hartlief T. (2018), Waarin een klein land groot kan zijn. NJB, 1776-1778

Van Heesen-Lacleé, Z., & Meuwese, A.C.M. (2007). The legal framework for self-regulation in the Netherlands. Utrecht Law Review, 116-139.

Huisman, E., & Korteweg, A. (12 dec. 2015). In Den Haag schrijven lobbyisten constant mee. De Volkskrant, 2.

Huisman, E., & Korteweg, A. (12 dec. 2015). De kunst van een goede lobby. De Volkskrant Vonk, 2-4.

Huisman, E., & Korteweg, A. (2 april 2016). Haagse lobby verliest iets van schimmigheid. De Volkskrant, 11.

Huisman, E., & Korteweg, A. (2 april 2016). Bazen en bedrijven vaakst op lobbyvisite in Den Haag. De Volkskrant, 2.

Huizink, J.B. (2009). Ondernemingsrecht; Cases in control. Deventer: Kluwer.

Jorritsma, E., & Mat, J. (26-27 mei 2007). Het orakel aan de Prinsengracht. Slagvaardige ondernemingskamer onder vuur om onvoorspelbaarheid. NRC, 26.

Keuning, W., & Smit, R. (1 sept. 2015). Franchisers ruziën om gedragscode voor sector. Het Financieele Dagblad, 1.

Keuning, W., & Smit, R. (21 sept. 015). Zelfregulering franchisebranche ontaardt in complete puinhoop. Het Financieele Dagblad, 14-15.

Kleinnijenhuis J. (2017). Fiscus vaker in de fout bij geheime belastingafspraken met bedrijven, Trouw.nl  

van Klink, B. (2004). Legislation in the Netherlands in S.Taekema, (ed). Understanding Dutch Law. Den Haag: Boom, 103-131.

Kloosterman, R., & Schmeets, H. (2010). Vertrouwen in medemens en instituties toegenomen aan het begin van 21e eeuw. CBS. Bevolkingstrends 2e kwartaal, 43-49.

Van der Kooij, M. (2011). Succesvolle bedrijfslobby begint bij ambtenarij. SC wetten regels verklaard, 5. www.sconline.nl

Kortmann, C.A.J.M. (1996). Sources and categories of legal acts – The Netherlands in G. Winter (ed). Sources and categories of European Union law: a comparative and reform perspective. Baden-Baden: Nomos, 127-140.

KPMG (2018) Study on tax compliance costs for SME’s

Kristic, A., van Tilburg, F.A., & Verbruggen, P.W.J. (2009). Private normstelling: criteria voor toepassing van private regelgeving in de rechtszaal. Regelmaat 4 (24), 199-214.

Kuiper, I. (2006). Een bedrijfscode is niet vrijblijvend. DNB magazine (3), 26-28.

Louwerse, P. (okt. 2011). Jurist moet de weg weten in ‘doolhof Brussel. Mr., 96-103.

Meijer, R. (16 nov. 2013). Het Koninkrijk bestaat niet. De Volkskrant Vonk, 12-13.

Mommers, L., Zwenne, G-J., & Schermer, B. (24 sept. 2010). Het best bewaarde geheim van de raadkamer. Over de ontoegankelijkheid van de rechtspraak. NJB, 2072-2078.

Mönnink, de T. (n.d.). Dutch franchise code turns franchise into the odd one out. De Grave De Mönnink Spliet Advocaten.

Neefs, C. (sept. 2012). Mensenrechten en bedrijven. Fendexpress (369), 15-17.

Nieuwenhuis, J.H. (2003). Onrechtmatige daden. Deventer: Kluwer.

Van Os, & Knotnerus, R. (2011). Dutch bilateral investment treaties. A gateway to ‘treaty shopping’ for investment protection by multinational companies. SOMO.

Peeples, R., & Nyheim, H. (2008). Beyond the border: An international perspective on business courts. Business Law Today.

Pieters, J. (2016). U.S. firms funnel billions through Netherlands to avoid tax. Nltimes.nl

Ramlal, A. (11 sept. 2009). Naar een glazen wetgevingshuis. Over lobby, transparantie en parlementair medewetgeven. NJB (30), 1961-1966.

Rekwest G. (2020) Nederland aansprakelijk voor fouten door eigen LGO, NJB, 1403-1409

Rengers, M., & van Uffelen, X. (13 mei 2013). Fiscus breekt afspraak met Portugese energiereus open. De Volkskrant.

Riel van, R., Marcro A. (10 mei 2019) E-Court: zwart gat of lichtend voorbeeld. NJB (94). 1326-1330

Schaper, M. (2017). Tax Law, 251-275, in J.Hage, A. WaIterman, B. Akkermans, Introduction to Law, Cham; Springer.

Senden, L.A.J., Kica, E., Hiemstra, M., & Klinger, K. (2015). Mapping self- and co-regulation approaches in the EU Context. Explorative study for the European commission. DG Connect, Utrecht University, RENFORCE.

Silbering-Meyer J. (November 23 2016), Netherlands Delays First Notification of CbC Reporting, Thomson Reuters.com   

Sitalsing, S. (29 augustus 2015). Zakendoen. De Volkskrant, 12.

Stevens L., Rulings zijn de kruipolie van de fiscale rechtstoepassing, nationaal en internationaal. Het Financieele Dagblad, 16 april 2019, p. 24

Takema, S. (2004). Introducing Dutch law, 17-29, in S. Takema (ed.) Understanding Dutch Law. Den Haag: Boom.

Tjittes, R-J. (2011). Hollandse toestanden. Mr. (2), 15.

Van Tol, M. (2010). Lobbying in a ‘cheese sandwich’ culture. Radio Netherlands Worldwide.

Tollenaar A.(2012) Soft law and policy rules in the Netherlands, Netherlands Administrative Law Library

Treffer, P. (2014). Dutch tax regime similar to Luxembourg’s, auditors find. EU Observer.

Van Velthoven, B.C.J. (n.d.). De betekenis van de juridische infrastructuur voor de Nederlandse economie. De Rechtspraak

Visser, M. (2010). Supervision and enforcement in the Netherlands. Dutch Briefing, Boekel De Nerée. 3

Voermans, W.J.M. (2004). Weten van wetgeving. RegelMaat (5), 155-160.

Vranken, J.B.M. (2006). Exploring the jurist`s frame of mind. Deventer: Kluwer & Kluwer Law International.

Wessels B. (2018). International commercial courts: the Netherlands is lagging behind. Leidenlawblog.nl

 Wolters, W. (2009). Uitleg van schriftelijke overeenkomsten. Over de onzalige trend naar een primair taalkundige uitleg van contracten. Contracteren, 14-22.

Additional Sources

Administration

Koning

Government.nl

Regering

Eerste Kamer

Tweede Kamer

Raad van State

Arbitration

Dutch Code of Civil Procedure

Netherlands Arbitration Institute

Advising Bodies 

Raad van State

SER- Social and Economic Council

Employment law (Arbeidsrecht) 

Arbeidsrechter.nl

Corel Kennisbank

Ondernemen met Personeel

UWV

WAB

Extraterritorial

UK Bribery Act 2010

UK Bribery Act 2010. Guidance. Gov.uk

VimpelCom Dutch law settlement.

Philips Resolves FCPA Enforcement  

European Commission

Common consolidated corporate tax base (CCCTB).

Double Taxation

Employment, Social Affairs and Inclusion

ISDS Some Facts and Figures.

Judicial System

The Netherlands Commercial Court

Legal Order of The Netherlands

EU Justice Scoreboard

Dutch Court System.  

Legal proceedings

Rechtspraak.nl

Labour law

Balance Employment Market Act

Employment Contract

Employment Law in the Netherlands

Human Resources in the EU

Social Plan

Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten

WAB: Approved Bill on Balanced Labour Market Act

Legislation in English

Changes to law and regulations

Constitution and Charter

Dutch Civil Law

Lobbying

Beroepsvereniging voor Public Affairs

Tweede Kamer

Lobbyregister Tweede Kamer

Lobbywatch.nl

Mediation

Mediation (EU)

Mediation in the Netherlands

Nederlandse Mediatorsvereniging

News in English

Dutch Daily News

Dutchnews.nl

NLTimes

Overviews

Library of Congress

Dutch Government Websites

EU-Overheidsinformatie

Self-regulation

Advertising – Stichting Reclamecode

Akkoord verbetering Produktsamenstelling

Selfregulation for pharmaceutical advertising

Unilever. Code of Business Principles

Services Providers

Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht

Beroepsvereniging Public Affairs

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  

Legal500 Netherlands

Nederlandse Orde van Advocaten

Orde van Octrooigemachtigden

Social Security

Your Social Security Rights in the Netherlands

National and Employee Insurance Schemes

Social Security in the Netherlands

Unemployment

UWV

Soft law

Global Compact The Netherlands

MVO-Nederland

Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten

Strategic Input

Rechtblog.nl

Wetgevingskalender

Supervision

Autoriteit Consument en Markt

Autoriteit Financiële Markten 

Nederlandse Zorg Autoriteit

Taxation

Bedrijven sluizen miljarden via Nederland.

Corporate Income Tax

Dutch Tax System

Guide to the Dutch Tax System

Brievenbusfirma’s. 37 miljard

Participation exemption work?

Premiedifferentiatie WW

Vennotschapsbelasting

Winstbelasting. NOS 2019.

Taxes on Corporate Income

The Netherlands

Netherlands v. Holland

OCTs

VAT

VAT (NL)

Wetgeving

Beleid en Regelgeving. Overheid.nl

Videos English

Brexit and The Netherlands

Dutch Culture and Business

Holland v The Netherlands

Jobs in English

Legal Aspects of Doing Business in NL

Starting a Business in The Netherlands

Tax compliance

Tax havens explained

Tax haven. The Netherlands

The 30% ruling in the Netherlands

WAB (Balanced Employment Act)

What is nexus?

Why does Starbucks pay so little tax?

Works Council and Trade Unions

Video’s Nederlands Recht

Publiek v Privaatrecht

Bronnen Nederlands Recht

Wet in Formele v Materiele Zin

Opzoeken Wetteksten

Video’s Arbeidsrecht (Nederlands)

Aard van het Arbeidsrecht

Aard van de Arbeidsrelatie

Bedrijfskosten

Billijke vergoeding

Cumulatiegrond uitspraak

Disfunctioneren

Dwingend recht

Gemiddelde Ontslagkosten

Hoe werkt de combinatiegrond?

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag op staande voet

Oproepcontracten

Transitievergoeding 2020

UWV procedure

Vaststellingsovereenkomst

WAB

Werkgever failliet

WW UitkeringThis book is especially intended for business students who are new to the study of law and law students who want to be introduced to the business dimension of their profession. Business and legal theories are combined into a concise practical overview of the relationship between law and business with a focus on corporate strategy development and its implementation.

Contact Us

© Copyright 2020 - Law- & Self Regulation - Design by odett.nl